SENDVİÇ PANELLƏR

Ana SəHİFƏ/ Məhsullar/ SendvİÇ PANELLƏR

Əlavə sualınız varsa, bizimlə əlaqə saxlamaqa çəkinməyin

PUR Dam Panelİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı Yanğına davamlılıq SİNİFİ
40-50-60-70-80-100 mm
38±2 kq/m³
40±2 kq/m³
Xarici vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
Daxili vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
λ = 0,022 W/mK
B-s2, d0 EN 13501-1

PUR DİVAR PANELİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı Yanğına davamlılıq SİNİFİ
40-50-60-70-80-100 mm
38±2 kq/m³
40±2 kq/m³
Xarici vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
Daxili vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
λ = 0,022 W/mK
B-s2, d0 EN 13501-1

PİR DAM PANELİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı Yanğına davamlılıq SİNİFİ
40-50-60-70-80-100 mm
42±2 kq/m³
Xarici vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
Daxili vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
λ = 0,022 W/mK
B-s1, d0 EN 13501-1

PİR DİVAR PANELİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı Yanğına davamlılıq SİNİFİ
40-50-60-70-80-100 mm
42±2 kq/m³
Xarici vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
Daxili vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
λ = 0,022 W/mK
PiR B-s1, d0 EN 13501-1

Daş yunlu dam panelİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı Yanğına davamlılıq SİNİFİ
50-60-70-80-100 mm
80-90-100-120 kq/m³
Xarici vərəq 0.45, 0.50, 0.60
Daxili vərəq 0.45, 0.50, 0.60
λ = 0,038 W/mK
A2-s1 d0

Daş yunlu dİVAR panelİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı Yanğına davamlılıq SİNİFİ
50-60-70-80-100 mm
80-90-100-120 kq/m³
Xarici vərəq 0.45, 0.50, 0.60
Daxili vərəq 0.45, 0.50, 0.60
λ = 0,038 W/mK
A2-s1 d0

Eps dam panelİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı
40-50-60-70-80-100 mm
14-25 kq/m³
Xarici vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
Daxili vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
λ = 0,038 W/mK

Eps DİVAR PANELİ

TEXNİKİ PARAMETRLƏR
İzolyassİya qalınlığı İzolyassİya sıxlığı Metal qalınlığı İstİlİk keçİricilik əmsalı
40-50-60-70-80-100 mm
14-25 kq/m³
Xarici vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
Daxili vərəq 0.3, 0.35, 0,4 ,0.45, 0,5
λ = 0,038 W/mK